Fukttest er utrolig viktig for ditt feriebudsjett

25.05.2022

Fukttest er en billig forsikring. Det vil koste utrolig lite sammenlignet med de konsekvensene og kostnadene fukten kan gi i etterkant. De fleste tror at dersom det ikke er fukt rundt vinduene og døra i en campingvogn, så er vogna klargjort, men de fleste glemmer at fukten ofte oppstår under vognen på grunn fuktighet fra bakken og på grunn av vannsprut. Det er derfor viktig å få sjekket hele vognen. 

Ifølge Ferda kan fuktighet oppstå av flere grunner: 

  • Fukt kan oppstå på grunn av ytre påkjenninger, slik som bulking og hull 
  • Fukt kan oppstå på grunn av alder. Tetningsstoffet til campingvognen har en viss levetid. Etter dette så må den fornyes.
  • Vann som samler seg i "lommer" i tetningsmassen kan forårsake frostspreng i kulde, noe som skaper lekkasje.
  • Fukt kan oppstå på grunn av for dårlig vedlikehold. Det er derfor viktig å rengjøre rundt pakninger jevnlig. 
  • Fukten kan også komme innenfra på grunn av lekkasje i vannsystemer.
  • Fukt kan oppstå ved feil bruk. Det er derfor viktig å bruke veiledningen til campingvognen for å se hvordan man utfører noe riktig.

Dersom du ønsker en fukttest kontroll, så er dette noe jeg gjennomfører. Ta en titt på prisliste for å se hva det vil koste med en fukttest og ta gjerne kontakt med meg for å avtale time.

Hva gjør jeg på fukttest kontroll? 

Jeg måler fukt på de stedene som er utsatte. Dette kan være rundt vinduer, takluker og utvendige lasteluker. 

Hvorfor gjøre dette?

En fuktskade som har fått lov til å utvikle seg, koster veldig mye å utbedre. Ved årlig fukttest så fanger man opp vanninntrenging tidlig å kan stoppe fuktskadene tidlig. Dette er en veldig billig forsikring. Det er bedre å bruke pengene på selve ferien i stedet for å bruke penger på noe som kunne ha vært unngått.

Husk! Etter at garantien er utløpt så må man selv utbedre skader.